A consellera valenciana d’Agricultura reconoixe que no amenistaban o trescole de l’Ebro

A consellera d'o PP asegura que s'estalbian 400 hm3 d'augua a l'anyo, más d'os 315 hm3 que hese levau o trescole enta allí

A consellera valenciana d’Agricultura, Maritina Hernández, ha reconoixiu en os zaguers diyas que l’estalbio d’augua d’os regadios valencians ya supera l’augua que hese portau ta Valencia o trescole de l’Ebro. Como reculle o blog Ciencia i Politica a consellera Hernández, d’o PP, diz que l’augua que no s’ha malfurriau en os regadios valencians d’o Jucar son 400 hm3 a l’anyo, más d’os 315 hm3 anyals que hese portau l’augua de l’Ebro ta ixa cuenca. Ye dicir, que reconoixe implicitament, que no malfurriar l’augua y modernizar os riegos deixan más augua a la  disposición d’os regants que no pas o trescole.

L’afirmación d’a consellera no casa con os zaguers intentos d’o ministro espanyol de Meyo Ambient, Arias Cañete, ta fer «un plan nacional d’auguas» ta tornar a fer posible un prochecto de trescole d’o río Ebro.

En un articlo d’o diario Levante tamién fan cuenta d’ista afirmación d’a consellera, y amás, meten en boca d’o PSOE d’ixa comunidat que o PP encara reclama augua de l’Ebro (arredol de 400 hm3) quan en os suyos mesmos informes aseguran que ye posible quitar 350 hm3 a traviés d’a depuración de l’augua de riego.

Fuent: http://cienciaipolitica.wordpress.com/2012/08/01/190/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Connect with Facebook

Arredol s'alza o dreito de moderar os comentarios que no rispeten os dreitos y libertatz fundamentals. Arredol no ye risponsable, en garra caso, d'as opinions feitas en os comentarios por os lectors.