A seguridat d’o entibo de Yesa arriba ta Europa

Diversas asociacions aseguran que s'ha incumpliu a Directiva 2007/60/CE. Acuden t'o Parlamento europeu debiu a la negativa d'as autoridatz espanyolas en atender o caso

Entibo de Yesa y a ladera dreita (Foto: CHE)

Entibo de Yesa y a ladera dreita (Foto: CHE)

Diferents asociacions (URA – Nueva Cultura del Agua, Asociación Río Aragón y a Iniciativa Ciudadana Yesa+No) han rechistrau una queixa en contra d’o Estau espanyol en a Comisión de peticions d’o Parlamento europeu con a fin de que s’investiguen os feitos escayeixius en as laderas d’iste entibo en a presa de Yesa entre chunio de 2012 dica agora, asinas como a chestión realizada por as autoridatz, a seguridat en a presa y o prochecto de recreiximiento.

Seguntes as asociacions, s’ha incumpliu a Directiva 2007/60/CE d’o Parlamento y Consello europeus sobre evaluación y chestión d’os risques d’inundación que data de l’anyo 2007. As asociacions acuden t’o Parlamento europeu en viyendo que as institucions espanyolas competents, como a Confederación Hidrografica d’o Ebro (CHE) y o Ministerio d’Agricultura, Alimentación y Medio Ambient no atiende as diversas demandas procedents d’a ciudadanía y atras institucions que claman a actuar con precaución y investigar os feitos.

En un comunicau, as asociacions denuncian que iste problema «no ye tenendo, en absoluto, a respuesta que a seguridat d’as personas mereixe. En un acto d’irresponsabilidat, tanto o Estau espanyol como o Gubierno de Nabarra han prebau d’amagar u relativizar os problemas en a ladera dreita d’a presa y a posibilidat de graus accidents auguas enta abaixo d’a mesma, furtando a la ciudadanía a seguridat y a información que s’han demandau en tot momento».

URA – Nueva Cultura del Agua, Asociación Río Aragón y a Iniciativa Ciudadana Yesa+No fan alcordanza d’as declaracions d’a parlamentaria nabarra d’UPN, Mª Victoria Castillo, que aseguró que «dende o Gubierno de Nabarra se procedió a trucar a os alcaldes d’a zona con risque d’inundación…«. As asociacions consideran que ha existiu y existe risque d’inundación pero destacan que nomás s’actúa pa evitar que pueda haber-ie problemas pa realizar a obra. Destacan tamién o total desconoiximiento respective a istas situacions de risque.

Os demandants declaran que «s’ha traspasau de tot a muga d’o asumible respective a o risque, os responsables han manullau a situación con frivolidat y atendendo nomás a os suyos intreses y relacions con as interpresas embrecadas asinas como entre os diferents organismos competents».

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Connect with Facebook

Arredol s'alza o dreito de moderar os comentarios que no rispeten os dreitos y libertatz fundamentals. Arredol no ye risponsable, en garra caso, d'as opinions feitas en os comentarios por os lectors.