Aragón prencipiará o proceso d’escolarización o venient 15 d’abril

A calendata ye practicament a mesma que a d'o curso pasau. As novedatz mas relevants plegan dende Uesca, a on s'han modificau as zonas escolars

Colegio_publico_Juan_23_48953O Gubierno d’Aragón ha confirmau que o  proceso d’admisión d’alumnos d’Infantil, Primaria y Educación Especial t’o curso 2013-2014 prencipiará o venient 15 d’abril. Dende ixa calendata, y mientres quatro días, as familias podrán solicitar plaza en belún d’os centros publicos d’Aragón. Como ye habitual, o proceso ta admitir alumnos d’ESO, Bachillerato y FP se desembolicará en atro momento de l’anyo, concretament entre o 25 de chunio y l’1 de chulio.

Un anyo mas, as familias podrán presentar a solicitut de forma presencial en o colechio trigau u tendrán a posibilidat de fer-lo de forma telematica si disposan de sinyatura electronica. Un anyo mas, o proceso d’escolarización afecta nomás a os ninos que acceden por primer vegada a un centro sosteniu con fondos publicos u a aquells que cambean de colechio, o que fa preveyer que t’o curso 2013-2014 serán un total de 12.940 ninos os que demandarán plaza ta primer d’infantil, 140 menos que no o pasau curso.

T’o venient curso, a prencipal novedat plega dende a ciudat de Uesca ya que o departamento d’Educación ha modificau as zonas escolars ta guaranciar l’equilibrio entre centros, «atendendo a la demanda realizada por o Consello Escolar Municipal», confirman fuents gubernamentals. Por tanto, a capital uescana contará dende agora con ueito zonas escolars, una por cada centro publico d’infantil y primaria. As familias podrán trigar colechio sobre a base d’a proximidat t’o domicilio familiar u t’o puesto de treballo, como en a resta d’Aragón.

Iste zaguer ye un detall important que s’implantó o pasau curso y que se mantendrá t’o present proceso. De nuevas, o domicilio familiar y o puesto de treballo d’os pais puntuarán igual, una mida que dende o departamento d’educación entienden como una ferramienta ta  favoreixer a libertat d’elección de centro d’as familias y facilitar a conciliación d’a vida laboral y familiar. En o caso d’as siet arias d’escolarización correspondients a Zaragoza capital, se mantiene amás o criterio de proximidat linial d’un kilometro, que s’aplicará a o domicilio trigau.

Fuent: http://www.aragon2.net/n-20725-2-Aragon_comenzara_proceso_escolarizacion_proximo_15_abril

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Connect with Facebook

Arredol s'alza o dreito de moderar os comentarios que no rispeten os dreitos y libertatz fundamentals. Arredol no ye risponsable, en garra caso, d'as opinions feitas en os comentarios por os lectors.