As carreteras de Pandicosa y Plans de l’Hospital s’escoscarán con lurtes controlaus

En o caso d'o primer d'ells, será a segunda vegada iste hibierno que calga intervenir. En todas dos vías se viedará qualsiquier mena d'actividat mientres duren as operacions de limpieza

helicoptero nieuA nieu contina embolicando o trafico y a vida rutinaria de muitas personas en as provincias de Uesca y Teruel, que s’han trobau en os zaguers días con as nevadas mas importants d’os zaguers anyos. De feito, ha nevau tanto que a día de hue as estacions d’esquí ya s’han asegurau a temporada. Por a suya parte, os pasos de muga continan tenendo problemas ta estar ubiertos a o trafico, encara que en iste caso a culpa pareixe estar d’o gubierno francés.

Dimpués d’a caíta d’os flocos, a o Gubierno d’Aragón le toca restablir l’orden en aquellas zonas a on o manto blanco ha dau mas problemas, casos d’as carreteras que unen Pandicosa con o Balneario y en a carretera que da acceso a Plans de l’Hospital. En todas dos ye previsto realizar-se una serie de lurtes controlaus con a intención de tornar a permitir o paso de vehíclos por todas dos vías. En o caso de Pandicosa, será a segunda vegada que ocurra. A día de hue, as dos son talladas debant d’o risque de lurtes que empacha a las maquinas sacanieus escampar todas dos vías.

Equipaus con un helicoptero dotau con una campana d’hidrocheno y oxicheno, o qual mitiga o risque de lurtes en as dos carreteras, os operarios d’Obras Publicas procederán a la suya limpieza en condicions de seguridat. Igual que sucedió en o caso de Pandicosa, dende o Gubierno d’Aragón han estau claros en demandar a la población que, baixo garra concepto, circule por a redolada d’os tramos afectaus d’istas carreteras ni realice garra mena d’actividat en istas arias.

Carreteras d’Aragón

Ta evitar espantos u haber de suspender un viache a causa d’una trobada inasperada con a nieu, dende l’Executivo aragonés recomiendan seguir os consellos que s’ufren a traviés d’a suya portalada de carreteras, a on s’ufren totz os detalls de l’estau d’as vías aragonesas como, por eixemplo, ditas incidencias con a nieu.

O servicio resulta especialment util en ista epoca hibernal ta aquells conductors que se desplacen t’a montanya u circulen por carreteras afectadas por a nieu u as fuertes plevias. En a web se desglosa a información por provincias y se precisan as vías y tramos afectaus, asinas como as causas d’as incidencias y as observacions y recomendacions utils ta amillorar a seguridat en a conducción y que os ciudadanos disposen de datos actuals ta realizar os suyos recorrius con o menor risque posible.

Fuent: http://www.aragon2.net/n-20522-2-carreteras_Panticosa_Llanos_Hospital_limpiraran_aludes_controlados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Connect with Facebook

Arredol s'alza o dreito de moderar os comentarios que no rispeten os dreitos y libertatz fundamentals. Arredol no ye risponsable, en garra caso, d'as opinions feitas en os comentarios por os lectors.