Estrasburgo condena a Espanya por a ‘doctrina Parot’

O Tribunal Europeu de Dreitos Humanos anula a polemica practica d'a chustícia espanyola en prisioners condenaus por terrorismo

Sala d'o Tribunal Europeu de Dreitos Humanos. Foto: Wikipedia

Sala d’o Tribunal Europeu de Dreitos Humanos. Foto: Wikipedia

O Tribunal Europeu d’os Dreitos Humanos ha emitiu hue de maitins una sentencia contra o estau espanyol por l’aplicación d’a ‘doctrina Parot‘. Estrasburgo declara ilegal o procedimiento usau por a chusticia espanyola pa prolargar o tiempo d’engarcholamiento d’os condenaus por terrorismo. En a sentencia, o tribunal ha dau a razón a la prisionera d’ETA Inés del Río, que heba compliu a pena en 2012 y con tot y con ixo no heba estau mesa en libertat. A chusticia europea considera que a ‘doctrina Parot’ vulnera o Convenio Europeu de Dreitos Humanos.

Asinas l’han decidiu por unanimidat os decisiet machistraus d’o tribunal, que consideran que s’ha vulnerau l’articlo 5 d’o Convenio de Dreitos Humanos, relativo a o dreito a la libertat y a la igualdat.

Por quince votos favorables y dos contrarios, o tribunal tamién ha dito que s’heba vulnerau l’articlo 7 d’o Convenio, aquell que diz que no puede haber-ie castigo difuera d’a lei.

Con ista decisión o tribunal ordina tamién a liberación decamín d’Inés del Río, que habrá de cobrar una indemnización de 30.000 euros por danyos morals y unatra de 1.500 euros por os gastos y os honorarios.

En a vista d’o mes de marzo pasau, os representants d’o gubierno espanyol heban dito que a fin de l’aplicación d’ista doctrina embrecaría a liberación de mas de medio centenar de prisioners d’ETA, siet d’o GRAPO, un d’o GAL y catorce ‘prisioners comuns’.

Qué ye a ‘doctrina Parot’?

O estau espanyol no admite a cadena perpetua pero, dende 2006, i hai una peculiar cadena perpetua que s’aplica quasi nomás a os miembros d’ETA: ‘a doctrina Parot’, un artificio churidico que l’ha feito posible dica hue.

A ‘doctrina Parot’ ye un endurecimiento d’as penas de prisión que afecta solament a os condenaus por terrorismo. Estió dictada en 2006 por o Tribunal Supremo espanyol y ye una mena d’aplicación encubierta d’a cadena perpetua.

Seguntes o zaguer codigo penal franquista, un condenau podeba complir un maximo de trenta anyos en prisión, por mas que hese estau sentenciau a centenars d’anyos. Amás, podeba acullir-se a o beneficio penitenciario por treballo. Concretament, cada dos días de treballo en a prisión restaban un día de condena. En 2003 o gubierno espanyol elevó os trenta anyos maximos a quaranta. Con o cambeo d’o codigo penal, en 1995, tamién s’heba eliminau a posibilidat de redención de condenas.

Con tot y con ixo, en 2006 o Tribunal Supremo espanyol, en veyendo que uns quantos presos d’ETA, os quals heban estau condenaus seguntes l’antigo Codigo Penal, heban de salir d’a prisión porque ya heban compliu as condenas, cambió l’aplicación d’a norma: dende aquell momento a redención no contaba sobre os trenta anyos maximos d’estancia en prisión, sino sobre o total d’a condena. Y, amás, determinó que os presos complisen un maximo de trenta anyos, pero no en total sino sobre cada condena, feito que equivalía a una pena de cadena perpetua.

O caso d’Inés del Río

Dende o punto de vista legal, a ‘doctrina Parot’ ye clarament discutible, ya que cambea a lei retroactivament y en detrimento d’o deteniu. Y o Tribunal de Dreitos Humanos d’Estrasburgo ya condenó a Espanya por ixo: en 2012 ordenó que estase liberada a prisionera d’ETA Inés del Rio, que heba compliu a pena y con tot y con ixo no heba estau mesa en libertat.

Inés del Río estió detenida en 1988 y condenada a 3.191 anyos de prisión por un atentau en Madrit an que heban muerto dotze achents de policía. Heba de salir d’a prisión o 2 de chulio de 2008, porque, treballando, heba reduciu diez anyos d’os trenta anyos que podeba estar engarcholada. Con tot y con ixo, l’Audiencia Nacional espanyola le aplicó a ‘doctrina Parot’ y dictaminó que no salise dica 2017.

Estrasburgo condenó a Espanya por ista decisión: calificó de ‘irregular’ o comportamiento d’as autoridatz espanyolas y sinyaló que yera ‘una vulneración de dreitos’.  Concretament, o tribunal argumentaba que pa que una conducta podese estar calificada de delictiva heba d’estar descrita en a lei antes de cometer o delito y o castigo previsto heba d’estar especificau tamién previament por a lei.

Pese a la claridat d’a sentencia, Espanya no cumplió a condena, mas bien presentó un recurso en contra. D’o recurso se’n derivó una vista en marzo d’iste anyo, d’a quala emanará a sentencia que hue s’ha feito publica en a gran sala d’o tribunal. Mariano Rajoy ya ha fació saber que si a sentencia yera desfavorable o gubierno espanyol l’acatará pero usará totz os mecanismos pa empachar a excarcelación d’os presos afectaus.

Con a sentencia d’o tribunal europeu, a doctrina Parot’ ye contraria a la lechislación europea, 111 presos d’ETA habrían de salir en libertat istes venients meses y tamién podrían estar liberaus 37 condenaus por atras causas.

Dani Maetzu, parlamentario d’EH Bildu, dició ahiere que asperaba que o tribunal invalidase a ‘doctrina Parot’, que pa ell forma parte d’una ‘politica de venganza contra os presos vascos‘. De vez, consideraba ‘una maniobra publicitaria’ o feito que agora prebasen d’integrar-ie tamién presos comuns.

Fuent: http://www.vilaweb.cat/noticia/4151066/20131021/estrasburg-condemna-espanya-doctrina-parot.html

Una rispuesta a Estrasburgo condena a Espanya por a ‘doctrina Parot’

  1. creigo que ye millor strossbun. grazias.

Responder a miquel Cancelar respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Connect with Facebook

Arredol s'alza o dreito de moderar os comentarios que no rispeten os dreitos y libertatz fundamentals. Arredol no ye risponsable, en garra caso, d'as opinions feitas en os comentarios por os lectors.