IU presienta una moción ta privar o zarre d’o Centro de Sciencias de Benás

O vocero d'IU en o Concello de Benás, Rafael Cortés, presentará hué debant d'o plen municipal una moción relativa a o Centro de Sciencias Pedro Pascual.

Centro de Sciencias de Benás Pedro Pascual (Foto: Lluis Casals/ benasque.org)

O concellal de Izquierda Unida aspera que ista Proposa de Resolución sía refirmada por totz os grupos municipals y pueda tornar-se en una declaración institucional d’o Concello. “No nos imos a quedar con os brazos cruciaus debant d’o posible zarre d’iste centro de reconoixiu prestichio nacional y internacional, a o no haber recibiu a calendata de presentación d’ista propuesta, as aportacions economicas d’o 2011 de varios d’os patróns que fan parte d’a suya Fundación y que son o CSIC, dependient d’o ministerio d’Economía y d’o departamento d’Industria y Innovación d’o Gubierno d’Aragón”, explica Cortés

“Si o centro chita o zarre –contina- será una muestra dramatica d’a falta d’emparo a prochectos que no haigan de veyer con o turismo d’a nieu, que son dinamizadors d’as zonas de montanya y sirven ta chenerar riqueza en a zona, creyando sinerchias de treballo que aduyan a diversificar sectors productivos, bella cosa verdaderament imprescindible en a nuestra zona ta fixar población y chenerar riqueza”.

Por ixo, IU proposará hué debant d’o Pleno que o Concello de Benás inste a o ministerio d’Economía y a o departamento aragonés d’Industria y Innovación a abonar a o Centro de Sciencias as cantidatz economicas adeudadas d’o 2011, a fin de privar o zarre y guarenciar o suyo correcto funcionamiento.

A moción presentada por Cortés reclama tamién que o Concello amuestre o suyo emparo a o treballo desembolicau por o Centro y lo considere vital como elemento dinamizador d’a zona y diversificador d’a economía en a val.
Ta rematar, IU demanda que iste alcuerdo se treslade a os grupos parlamentarios en as Cortz d’Aragón, a o Departamento d’Industria y Innovación d’o Gubierno d’Aragón y a o ministerio d’Economía.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Connect with Facebook

Arredol s'alza o dreito de moderar os comentarios que no rispeten os dreitos y libertatz fundamentals. Arredol no ye risponsable, en garra caso, d'as opinions feitas en os comentarios por os lectors.