Marcelino Iglesias nombrau titular d’a Delegación Espanyola en a UIP

O senador aragonés indica que o proposito fundamental d'iste foro ye promover a paz y a democracia a traviés d'o dialogo politico.

Marcelino Iglesias (Foto: PSOE)

Marcelino Iglesias, senador por Zaragoza y vocero d’os socialistas en a Camera Alta, ha estau nombrau titular d’a Delegación Espanyola en a Unión Interparlamentaria (UIP).

Ista Delegación, qualo acto constitutivo tenió puesto en a tarde d’ahiere en dependencias d’a Camera Baixa, represienta a las Cortz Espanyolas en o citau foro, por o que ye integrada por parlamentarios de todas dos cameras, Congreso y Senado.

Seguntes explica o vocero socialista, a UIP, creyada en 1889 y integrada en l’actualidat por 148 países, ye a organización internacional d’os parlamentos d’os estaus miembros. Como tal, ye a unica organización que represienta a la rama lechislativa d’os gubiernos en una escala mundial. O suyo proposito fundamental ye promover a paz y a democracia a traviés d’o dialogo politico.

Actualment, adhibe Iglesias, a UIP ye o prencipal interlocutor parlamentario de Nacións Unidas y leva a voz d’os  parlamentos a os procesos de toma de decisión d’as Nacións Unidas, presentando regularment as suyas resolucións a l’Asambleya Cheneral, fendo declaracións, participando en debatz y organizando reunións parlamentarias sobre os temas clau de l’achenda d’a ONU. En reconoixencia a iste important rol, en 2002 as Nacións Unidas le atorgoron o status d’alufrador permanent.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Connect with Facebook

Arredol s'alza o dreito de moderar os comentarios que no rispeten os dreitos y libertatz fundamentals. Arredol no ye risponsable, en garra caso, d'as opinions feitas en os comentarios por os lectors.