Mixins fluorescents aduyarán a la luita contra o VIH

Mixins transchenicos luminiscents creyaus por os cientificos d’Estatos Unitos aduyarán a la luita contra o virus d’a inmunodeficiencia humana.

Os mixins portadors d’o chen d’os macacos TRIMCyp, resistent a lo VIH y d ‘o chen GFP d’a proteina verda fluorescent, estioron creyaus por os
biologos d’a Escuela Medica d’a Clinica Mayo. O chen GFP que fa que os mixins s’iluminen de verde baixo os rayos ultravioleta, estió emplegau por os investigadors como indicador d’o transplante existoso d’o chen de resistencia a lo virus de inmunodeficiencia.

O chenoma d’os mixins y d’os humans ye igual en quasi un 90 %. As dos especies pueden estar portaderas de virus de inmunodeficiencia, pero ye raro que os mixins mueran por iste virus. Os expermientos facioron viyer que os mixins tienen una resistencia chenetica de naiximiento a lo VIH, entre que os humans la tienen respecto a lo virus de la inmunodeficiencia d’os mixins.

Ye por ixo que os scientificos decidioron de fer servir a os mixins ta estudiar a resistencia chenetica a lo virus. O chen TRIMCyp d’os macacos que se ficaba en o chenoma d’os mixins alportaba ista resistencia.

Mientres o experimento o chen d’os macacos se ficó en os ovulos y os espermatozoides d’os mixins. Dimpués os ovulos se fecundoron y se ficoron en as matrices d’as mixinas. Bellas semanas dimpués dos mais sustitutas libroron tres mixinetz. Os biologos comproboron que os dos chens s’heban calau de traza correcta, ya que os mixinetz feban luz verde en meter-se baixo os rayos ultravioleta y o chen de resistencia a lo virus de inmunodeficiencia yera present en o suyo chenoma.

Os biologos eslixioron diferents muestras de celulas d’os mixins y les apegoron o virus de inmunodeficiencia d’os mixins. Istas celulas mostroron una resistencia parcial a lo virus. Continando con o experimento, os scientificos cruzoron a los mixins creixius entre sí, comprebando que os fillos d’os mixins fluorescents teneba todas as nuevas qualidatz que heban preso os pais suyos.

Os scientificos creyen que a vulnerabilidat d’os mixins transchenicos a los virus de infmunodeficiencia permitirá evaluar a eficacia de diferents combinacions de chenes responsables d’a resistencia a diferents mena d’iste patocheno.

3 Rispuestas a Mixins fluorescents aduyarán a la luita contra o VIH

  1. Como me cuacan istos mixins! yo quiero uno! son en venda?

  2. De nueitz totz os mixin son… fosforitos!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Connect with Facebook

Arredol s'alza o dreito de moderar os comentarios que no rispeten os dreitos y libertatz fundamentals. Arredol no ye risponsable, en garra caso, d'as opinions feitas en os comentarios por os lectors.