O Congreso aprebará o chueves un decreto ta no revalorizar as pensions respective a la inflación

A ministra Báñez afirmó a semana pasada que os pensionistas agradeixerían a o Gubierno l'esfuerzo y sacrificio que ha de fer iste anyo en o qual perderán poder adquisitivo, en concreto un 1,9%

O Pleno d’o Congreso d’os Diputaus apreba iste venient chueves o decreto-lei de Midas de Consolidación y Guarancia d’o Sistema de Seguridat Social, una mida que preveye, como ya heba abanzau o Gubierno en o Consello de Ministros, no actualizar (no revalorizar) as pensions ta equiparar-las con a inflación. En atras parolas, ista mida, que van a refusar todas as collas d’a Camara Baixa (fueras d’o PP), preveye un incrementó d’as pensions entre l’1% y o 2%, o que suposa que se pierde un 1,9% de poder adquisitivo en función de l’IPC de noviembre.

A norma estió aprebada o pasau 30 de noviembre y suposa un incremento de l’1% ta todas as pensions fueras d’as inferiors a 1.000 euros, que pasarán a una puyada d’o 2%, pero luen d’o que s’ha incrementau a inflación, disparada iste anyo por efecto d’as midas d’o propio Gubierno. A nueva fiscalidat, paradochicament, ha empachau a l’Executivo cumplir con a unica promesa que dica agora manteneba intacta un anyo dimpués de vencer en as urnias. O Gubierno de Rajoy aplicó nuevos tipos impositivos, un copago sanitario que chunto a l’auche en o pre d’a benzina ha disparau a inflación.

Seguntes o Gubierno, a situación economica empacha actualizar as pensions respective a ixe dato d’a inflación, una cosa «inasumible» tot y que istas continan aumentando. O decreto que s’aprebará o chueves permitirá a o Gubierno fer servir 3.530 millons d’euros t’o pago de nominas de pensionistas en o que queda d’anyo. Modifica o porcentache maximo que se puede fer servir d’a «hucha d’as pensions» ta poder recurrir a ella en caso de necesidat. A ministra de Treballo, Fátima Báñez, ha afirmau que d’ista traza o pago de pensions ye guaranciau.

A oposición dificilment cambeará o sentiu d’o suyo voto. Ha estau muit critica con o Gubierno en as zagueras dos semanas, mas que mas dimpués d’a comparecencia d’a ministra Báñez debant d’a Comisión parlamentaria de Seguimiento d’o Pacto de Toledo ta explicar por qué o Gubierno decide de no actualizar as pensions. En ixa sesión, todas as collas confirmoron que votarían en bloque contra ista mida d’o Gubierno. Aseguran que l’Executivo incumple a normativa vichent, ya que zarra o paso a os pensionistas ta acceder a un dreito que han iu adquirindo en o que va d’anyo y que les empenta a perder poder adquisitivo.

Respective a l’emplego d’a hucha d’o Fondo de Reserva, todas as collas politicas con representación parlamentaria fueras d’o PP sinyalan a o Gubierno y a las suyas midas de compromís con l’austeridat como as culpables d’ista situación y d’haber chenerau mas ature con menos cotizants y una reducción d’o chornal meyo. Por a suya parte, os dos prencipals sindicatos, UGT y CC.OO han estau sumament criticos con l’Executivo y se movilizan iste venient martes baixo o lema ‘Imos t’a carrera, contra o retalle d’as pensions’.

Dica agora, as plataformas sindicals recomiendan a os pensionistas que presenten recursos administrativos debant d’a Seguridat Social ta reclamar que se revaloricen as suyas pensions conforme a la inflación. Tamién instan a la Defensora d’o Pueblo a actuar-ie.

Fuent: http://www.aragon2.com/n-20506-502-Congreso_aprobara_jueves_decreto_para_revalorizar_pensiones_conforme_inflacion

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Connect with Facebook

Arredol s'alza o dreito de moderar os comentarios que no rispeten os dreitos y libertatz fundamentals. Arredol no ye risponsable, en garra caso, d'as opinions feitas en os comentarios por os lectors.