O Gubierno habrá de recurrir a o Fondo de Reserva ta pagar as pensions

O pago d'a deuda, as pensions y as becas son as unicas partidas que ascienden. Cristobal Montoro, ministro de Ficienda, asegura que o deseyo de l'Executivo ye acabar con a recesión en 2013

Foto: Gubierno d’Espanya

O Gubierno ha aprebau iste chueves o Prochecto de Lei de Presupuestos Chenerals de l’Estau. Reunius en Consello de Ministros extraordinario, os miembros de l’Executivo han debatiu o documento que marcará os gastos y os ingresos de l’Estau en l’anyo 2013.

A mayor partida d’os presupuestos de 2013 será a d’o gasto social, que abarca o 63,6% d’o gasto publico. Manimenos, as unicas partidas que aumentarán respective a 2012 serán as d’as pensions, os intreses d’a deuda y as becas.

En o caso d’as pensions, os presupuestos aumentarán os suyos fondos en un 1%. Manimenos, ta fer iste incremento viable, o Gubierno habrá de recurrir por primer vegada a o Fondo de Reserva, d’o que n’extrahierá 3.063 millons d’euros. “Ye un emplego parcial, pero no ocurre cosa extraordinaria porque ye ta ixo”, ha aclariu o ministro de Ficienda, Cristobal Montoro.

A fin de reducir o deficit de l’Estau, que ya se sitúa en o 4,7%, superando a muga marcada por Bruselas, os nuevos presupuestos suposan un afundamiento en as politicas d’austeridat empecipiadas por o Gubierno de Mariano Rajoy.  Como afirma a vicepresidenta d’o Gubierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o prochecto preveye «un mayor achuste por a vía d’o gasto que d’os ingresos». En concreto, l’achuste será d’o 58% en o caso d’os gastos, por o 42% por a vía d’os ingresos.

Os presupuestos de 2013, pensaus «ta salir d’a crisi», seguntes a vicepresidenta, destinarán 10.000 millons d’euros mas ta la financiación d’a deuda soberana. As turbulencias que sufre a prima de risque espanyola en os mercaus han incidiu considerablement en l’aumento de dita partida. De feito, o ratio deuda/PIB superará o venient exercicio a barrera d’o 80%, seguntes ha abanzau Montoro. Os ministerios, por a suya parte, sufren un retalle d’o 8,9%.

O prochecto d’os Presupuestos Chenerals de l’Estau tamién busca saneyar as cuentas por a vía de l’ingreso. L’Estau tractará de recaudar mas a traviés d’a modificación u creyación d’impuestos. En iste concepto, l’Executivo pretende aconseguir 4.375 millons d’euros.

En primer puesto, dentro de l’Impuesto de Sociedatz, s’elimina a deducción por amortización a las grans interpresas. Isto aportará a las arcas publicas 2.371 millons. Antiparti, se creya un nuevo impuesto sobre os premios de lotería, o que suposará un ingreso de 824 millons, seguntes os calculos d’o Gubierno. Amás, s’ha decidiu de prorrogar l’Impuesto sobre Patrimonio, eliminau por Zapatero y recuperau por Rajoy de forma temporal. S’aspera que aporte arredol de 700 millons d’euros.

En o mesmo sentiu, l’Administración ha decidiu d’eliminar a deducción por compra de vivienda habitual, recuperar a taxa especial d’o 5% ta l’actualización de balances d’as interpresas, asinas como esmendar o rechimen de tributación d’as plusvalías en o primer anyo, que se gravarán en función d’o tipo marguinal de l’IRPF. Con istas tres midas, Moncloa aspera obtener una mica menos de 500 millons d’euros.

Finalment, s’aspera que l’aumento de l’IVA aplicau dende l’1 de setiembre, aporte a las cuentas de l’Estau dica 54.657 millons d’euros.

Aludindo a istas reformas tributarias, Cristobal Montoro ha quiesto contrimostrar que “l’achuste no se ye fendo sobre o gasto social”.

En qualsiquier caso, o texto dau a conoixer por o Consello de Ministros no ye encara finitivo. Hue será presentau formalment debant d’a Mesa d’o Congreso. O lunes, 1 d’octubre, será publicau en o BOE. A partir d’o 4 d’octubre prencipiarán as comparecencias d’os miembros d’o Gabinete ta explicar os presupuestos a las correspondients comisions parlamentarias. A meyaus de noviembre será votau en o Congreso y, d’estar aprebau, plegará en o Senau. Se calcula que os Presupuestos Chenerals de l’Estau ta 2013 no s’aprebarán de forma finitiva dica a semana d’o 17 d’aviento.

Fuent: http://www.aragon2.com/n-20263-503-Gobierno_tendra_recurrir_Fondo_Reserva_para_abonar_pensiones

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Connect with Facebook

Arredol s'alza o dreito de moderar os comentarios que no rispeten os dreitos y libertatz fundamentals. Arredol no ye risponsable, en garra caso, d'as opinions feitas en os comentarios por os lectors.