O programa Luzía Dueso d’o Gubierno contina una anyada mas y apresta iste curso a suya setena edición

O programa Moncada d'o catalán contina aturau

O prochecto d’animación cultural Luzía Dueso, que fa ista anyada a suya setena edición, ye una iniciativa d’o gubierno d’Aragón ta ofrir a os centros escolars aragoneses un catalogo d’actividatz d’animación arredol d’a luenga aragonesa, y tamién l’asesoramiento y/u recursos pa que os propios centros tamién en faigan. Asinas, mira de dignificar l’aprendizache d’a luenga, en os puestos de luenga aragonesa, ubrindo a posibilidatz de levar actividatz tamién ta centros a on no s’amuestra a luenga. O Gubierno d’Aragón aturó o curso pasau o programa Jesús Moncada (que existiba dende 2000 con una concepción semellant pero tocant a o catalán d’Aragón) y mantenió o programa Luzía Dueso, encara que planteyaba bellas dubdas sobre o suyo futuro.

Estianyo contina o programa con una nueva edición y s’ha ubierto un terme publico de presentación d’actividatz,  dica o 21 d’aviento, ta conformar ixa ofierta ta os centros educativos. O programa será coordinau estianyo por Fernando Romanos, qui prene o testimonio de Pilar Benitez, l’asesora d’o programa en os zaguers anyos. Antiparte, o Director Cheneral de politica educativa, Manuel Magdaleno ha convocau, en una carta escrita en castellano y aragonés, a todas as asociacions que treballan en a promoción y dignificación de l’aragonés, a una reunión informativa ta explicar o programa, y que istas puedan aportar as suyas actividatz y recursos, embrencando o teixiu social en iste prochecto de difusión y dignificación de l’aragonés.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Connect with Facebook

Arredol s'alza o dreito de moderar os comentarios que no rispeten os dreitos y libertatz fundamentals. Arredol no ye risponsable, en garra caso, d'as opinions feitas en os comentarios por os lectors.