Os advogaus d’o Turno d’oficio tanyen tambors de guerra

Agora mesmo que bi ha muitos treballadors fendo vagas, bi ha encara un colectivo que per primera vegada también va a fer-ne.

Daniel Sanchez

Ciudat d'a Chusticia (Foto: Wikipedia)

Ciudat d’a Chusticia (Foto: Wikipedia)

Cal dicir que a chent piensa que un advogau ye bella persona rica que gana muitos diners sin dar valura a o treballo que fan. A verdat ye que os advogaus no son ricos y muitos treballan en o Turno d’Oficio pa fer posible un dreito constitucional, o dreito de chusticia gratuita. Iste dreito lo emplega muita chent anque con as zagueras retalladas en bi’n ha muita que no puede desfrutar-la.

A DCHA ha anunciau una retallada d’o 40% en os presupuestos pa la chusticia gratuita, lo que ha movilizau a iste colectivo. Lo que a chent ha de saber ye que os advogaus fan guardias de 40 horas que a DCHA paga como si estasen 24, e istas horas son pagadas a 2 € a hora. Istos advogaus fan muito treballo gratis perque bi ha tramites churidicos que amenistan advogaus pero que no entran aintro d’a chusticia gratuita.

O problema que se troban os advogaus d’o Turno d´Oficio ye que se fan designacions provisionals pa fer un treballo pero a DCHA no comunica si concede a chusticia gratuita u no pas, asinas que treballan gratis. O Turno d´Oficio agún no ha cobrau os abances dende o primer trimestre de 2.015, son un anyo entero sin cobrar.

Ye de chusticia poner en valura a función social e o treballo que fan os advogaus d´o Turno de Oficio, que antimás han prencipiau a fer movilizacions e amenazan con zarrar-se en o Colechio d´Advogaus y fer vagas pa paralizar o sistema chudicial. En a rete emplegan #por2euros #por2€ pa visualizar-se e concienciar a la sociedat.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Connect with Facebook

Arredol s'alza o dreito de moderar os comentarios que no rispeten os dreitos y libertatz fundamentals. Arredol no ye risponsable, en garra caso, d'as opinions feitas en os comentarios por os lectors.