Rajoy accepta que se «entivocó» con Bárcenas, pero obvia os suyos papels y os SMS

O president d'o Gubierno espanyol compareción debant d'o Congreso a demanda d'a oposición. O PSOE contina planteyando una moción de censura

comparecencia rajoy

Comparecencia de Rajoy en o pleno d’o Congreso, trasladau t’o Senau. Foto: Congreso d’os Diputaus (http://www.congreso.es)

Rajoy sale a o paso d’o caso Bárcenas con un simple «m’entivoqué» y un duro y constant ataque a la oposición, a qui acusa de fer servir o escandalo con fins partidistas. Con identica estratechia a la emplegada por o Rei dimpués d’o escandalo de Botswana, Rajoy dició: «M’entivoqué. Lo lamento pero ye asinas. M’entivoqué en mantener a confitanza a qui agora sabemos que no la mereixeba«, dició o president d’o Gubierno como unica asunción de culpa en o escandalo que mantiene o suyo partiu amanau a o colapso.

Dende astí, o president d’o Gubierno pasó a l’ataque en una primera comparecencia de tasament una hora de duración. Seguntes Rajoy, a perda de confitanza con Bárcenas se produz quán trascendió a existencia de cuentas millonarias en Suiza a nombre de l’extresorero. Dica ixa calendata, Rajoy relata que mantenió o suyo refirme a l’extresorero debant d’as dubdas que le cheneraba a instrucción d’o caso Gürtel.

O chefe de l’Executivo se defendió de Bárcenas alvertindo que as acusacions de l’extresorero son «mentiras» que forman parte d’a suya estratechia de defensa. «Ni a yo, ni a o mío partiu se nos podrá atribuir garra actividat ilicita», dició un Rajoy en termins identicos a os que en o suyo diya fació servir pa referir-se a Bárcenas.

O que no explicó ye porqué o Partiu Popular le pagó a Bárcenas dica calendatas muit recients os advogaus, l’auto y a secretaria y le permitió de mantener un despacho en a siede d’a carrera Chenova. Sobre os papels de Bárcenas y o que contan d’a financiación ilegal d’o PP, s’amostró despectivo sin entrar en detalls: «Una linia escrita a o vuelo en un papel corrucau». No s’atrivió a charrar d’os SMS que le ninviaba a Bárcenas y a la suya esposa pa tranquilizar-los y que no contasen o que saben. No se refirió a ells en garra momento en a suya primer intervención debant d’o pleno.

Entre a suya intervención, Rajoy negó sentir-se obligau a compareixer por a presión d’una posible moción de censura. En ista linia insinuó que debant d’a posibilidat que ixa iniciativa se presente nian tendría o deber de deixar-se veyer por o Parlamento. Dito d’atro modo, Rajoy le dició a Rubalcaba que si finalment presenta moción de censura, no asistirá a o debat y le encargará o quefer a o portavoz parlamentario d’o PP, Alfonso Alonso.

A economía ocupó buena parte d’a intervención de Rajoy, momento en que muitos d’os periodistas acreditaus pa l’evento deixaban de prener notas. Rajoy le preguntó dreitament a Rubalcaba: «Por que sabotea a confianza que ganoron os espanyols en os mercaus? Que cosa tant gran aspera obtener pa que tornemos t’a enrona?». «Os que veyen delitos con a mesma facilidat que antes veyeban chitos verdes y prefieren no asperar a que se conoixca a verdat porque les intranquiliza o risque que a verdat no les faiga goyo, les convienga u no tiengan tiempo politico pa conoixer-la», le dició a o lider d’a oposición.

O debat copó l’intrés de numerosos medios internacionals y movió muitas embaixadas pa desplazar consellers pa seguir a sesión en directo. As embaixadas d’Holanda, Gran Bretanya, Noruega, Mexico y Andorra prefirioron de desplazar o suyo personal t’o Senau pa veyer «in situ» o que podrían veyer por a televisión.

O PSOE insistirá en a moción de censura y mantiene trencadas as suyas relacions con o Gubierno

A moción de censura sigue sobrevolando o esvenidero proximo d’o president d’o Gubierno. Rajoy fació un poder iste chueves pa desmereixer a iniciativa politica que calificó como «irrelevant y trivial». Con tot, Rubalcaba insisitirá en levar a Rajoy a o limite, dimpués de pedir-le de nuevas que abandone o cargo. Fuents socialistas consultadas por eldiario.es sinyalan que «agora cal analisar o calandario pero a moción de censura sigue configurando-se como o venient trango lochico». Seguntes istas fuents «dimpués d’o debat, a situación politica sigue bloquiada. Brenca cambió. Rajoy se limitó a pedir que no se creiga a qui ell creyó totz istos anyos«.

«Le pido que marche. Le pido un acto de chenerosidat con un país que no puede sufrir por tener a o frent un president como vusté», le dició dende a tribuna Rubalcaba a Rajoy. O debat no cambió ixa demanda y ye que os socialistas concluyen que a chornada parlamentaria deixó as cosas chusto en o punto en o qual yeran. Por a suya parte Rajoy insinuó quál será a suya respuesta debant d’una eventual moción de censura. O president d’o Gubierno explicó, dende a tribuna, que a Lei no le obliga a visitar o parlamento caso que o PSOE empente una iniciativa d’ixas caracteristicas.

En Ferraz analisarán en os venients diyas a evolución d’os acontecimientos, convencius que no cesó o goteu d’información compromesa sobre a chestión de fondos d’o PP. Seguntes l’entorno de Rubalcaba, Rajoy no dio en o pleno ni una sola explicación y «u las da u debe marchar». O PSOE mantendrá dimpués d’o debat bloquiadas as suyas relacions con o Gubierno. Fuents d’a dirección confirman que no se tornará a colaborar con l’Executivo «dica que o Gubierno faiga bella cosa pa resolver o caso Bárcenas«.

Fuent: http://praza.com/politica/5162/rajoy-acepta-que-se-equivocou-con-barcenas-pero-obvia-os-seus-papeis-e-os-sms/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Connect with Facebook

Arredol s'alza o dreito de moderar os comentarios que no rispeten os dreitos y libertatz fundamentals. Arredol no ye risponsable, en garra caso, d'as opinions feitas en os comentarios por os lectors.