Portalada » Archivos por categoria » Meyo Ambient (Page 28)
Ecologistas en Acción fan balanz d’a chestión de l’augua

Ecologistas en Acción publica un informe de evaluación d’a chestión de l’augua de man d’o Ministerio de Meyo Ambient, Meyo Rural y Marino dende l’anyada 2008 dica 2011. En iste informe sinyala que as decisions presas en ista zaguer lechislatura han suposau un penible trango enta zaga t’o meyo ambient.

Contina leyendo …

Javier Arenas, responsable de politica territorial d’o PP y candidato a presidir Andalucía, ha feito iste maitín una comparanza entre o suyo vaso buedo y lo que ha clamau «a Espanya ixuta». Encara que o PP no fa garra referencia a o PHN y os trescoles en o suyo programa que ya ye penchau en […]

Contina leyendo …

A queixa d’os concellos d’a Ribagorza ha plegau ta Europa. As queixas y as preguntas de l’eurodiputau Ramon Tremosa han feito que a Comisión Europeya investigue o prochecto de linia d’alta tensión Penyalba-Isona. A Comisión ha demandau informes a las autoridatz espanyolas ta comprebar si s’ha rispetau a normativa, en especial, a la invasión d’espacios […]

Contina leyendo …

Tecnicos d’o Departamento de Agricultura, Ganadería y Meyo Ambient d’a D.Ch.A. han habiu de fer un rescate masivo de peixes en a Uerva. L’actuación s’ha feito entre os entibos de As Torcas y Mezalocha, debant d’o periglo de que a os peixes se les acotolase l’oxicheno en haber-ie tan poqueta d’augua. Os exemplars son estaus levaus ta partis d’o rio con más augua.

Contina leyendo …
Un programa por a Tierra

Con motivo d’as eleccións chenerals convocadas ta o venient 20 de noviembre, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han presentau «Un programa por la Tierra. Demandas para una legislatura sostenible». Iste documento expone as proposas d’as organizacións ecolochistas ta cambiar as politicas y orientar l’aición d’o venient gobierno enta la […]

Contina leyendo …

Ta esfender a Uerva d’a esferra ambiental y concienciar a totz os lugars d’a ribera d’o rio, iste cabo semana ha teniu lugar o Uerva Rock. Un festival que ye muito más que un festival, que ye una chornada de convivencia, conciencia y riflexion sobre a periglosa vida d’a Uerva, con a menaza pendient d’un […]

Contina leyendo …
Os cluxiuesos liberaus en chulio ya i son feitos a o meyo.

Seguntes explanicó lo president d’a FCQ, Juan Antonio Gil, os fillesnos ya han superau a fase mas critica de l’aclimatación. Os tecnicos son agora a l’aspera de que faigan servir o comedero instalau en a val d’Escuaín, porque «en iste inte sabemos que ya han localizau un punto an que pueden trobar birolla siempre, nos […]

Contina leyendo …

O pollo, que se trobó en un niedo de Uesca muito malaudo, ha pasau por un proceso de recuperación en o CIAMA – L’Alfranca ta deixar-la en libertat en as instalacions militars de Sant Gregorio, en a parti d’os monts de Zuera que se cremoron en o estiu de 2008.

Contina leyendo …
Espanya ha de respectar as normas europeyas de sacrificio d’animals en dos meses

A Comisión Europea ha dau dos meses a Espanya ta que faiga cumplir a normativa europeya de sacrificio d’animals, si istas no se cumplen o 29 de noviembre, a Comisión denunciará o caso debant d’o Tribunal de Chusticia d’a UE. Bruselas ha explicau que a Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) d’a CE ha constatau «graus […]

Contina leyendo …

A Facultat d’Albeitar acullirá hué y manyana a ueitena edición d’a trobada annual d’a Sociedad Española de Seguridad Alimentaria (SESAL) que, baixo lo lema «A seguridat alimentaria en o sector primario: un factor de competitividat?» reunirá a cuasi cient expertos de toda Espanya. L’obchetivo d’ista trobada ye promocionar o debate y a opinión consesnsuada d’os […]

Contina leyendo …