Portalada » Archivos por categoria » Politica » Eleccions espanyolas 2011 (Page 3)

Eloy Suárez, actual lider d’a oposición en o Concello de Zaragoza, podria no dixar o suyo puesto de conceller pero si marchar ta Madrid como numero 1 d’as listas d’o PP ta o Congreso por Zaragoza. Suárez, que obtenió un conceller menos d’os que amenistaba ta gubernar en a ciudat, compatibilizaria, seguntes o partiu, o […]

Contina leyendo …

O PAR ha feito publicos os nombres d’os candidatos suyos en as listas conchuntas con o PP t’as eleccions espanyolas. Ta o Senau espanyol la que estio candidata a alcaldesa de Zaragoza, Rosa Santos irá por a circunscripcion zaragoza. María José Burró será a primera d’a lista en a circunscripción de Uesca y en Teruel […]

Contina leyendo …

O comité nacional de CHA y o Consello politico de IU fación publico que ya ye trancau o prencipie d’alcuerdo dentre os dos partius ta presentar-se chuntos a las eleccions espanyolas d’o 20-N. Os dos organos aprebaron iste alcuerdo que ferá que una presona de CHA siga a capeza de lista por Zaragoza, circunscripción an […]

Contina leyendo …

Os dos prencipals candidatos a presidir Espanya a partir de noviembre son estaus en Zaragoza. O president d’o PP, Mariano Rajoy ha aproveitau o viache ta sinyar o pacto con o PAR, mientres que o candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha vesitau bellas interpresas de Zaragoza y ha feito un acto preelectoral d’o PSOE. A […]

Contina leyendo …

A encuesta que hemos feito istos diyas sobre o pacto PP-PAR ta las eleccions espanyolas dixa claro que os lectors d’Arredol no creyen que siga bueno t’Aragón. Nomás un 2% ha dito que ye buena cosa que os dos partius de centro-dreita vaigan en coalición. Más d’a meitat creyen que o pacto ye prechudicial ta […]

Contina leyendo …

En a encuesta que febamos ista semana preguntabamos por o pacto IU-CHA, que encara no ye sinyau oficialment, pero que tien buena parti d’o recorriu feito. De totz os lectors que han votau más d’a mitat (un 55%) creye que o pacto estará bueno t’o país. Debant d’ixo, un 26% creye que ye una mala […]

Contina leyendo …

Ya se ye trancando o panorama electoral aragonés ta las eleccions espanyolas d’o 20-N. O Comité nacional d’o PAR decidiba por unanimidat trancar l’alcuerdo con o PP, que se sinyará dentre os presidents d’os dos partius, Luisa Fernanda Rudi y José Ángel Biel, o venient 3 d’octobre. Biel no ha quiesto aclarir si en a […]

Contina leyendo …

A presidenta d’o gubierno ha feito una achusta en Zaragoza por as almenistracions austeras y que retallen gastos. Tamién ha demandau que os politicos sigan os primers en «fer exemplo». Luisa Fernanda Rudi partecipaba iste cabo semana en un foro d’o PP sobre almenistración publica, an que tamién han estau o president d’o PP espanyol, […]

Contina leyendo …

José Luis Rodríguez Zapatero, president d’o Gubierno espanyol mientres que os zaguers 7 anyos, ha dito adios huei dictando a disolución d’as cortz espanyolas y convocando eleccions o 20 de noviembre. Zapatero ha quiesto agradixer a os parlamentarios o triballo mientres totz istos anyos, asinas como a os ministros y ministras que l’han alcompanyau. En […]

Contina leyendo …

O diya 4 d’octubre ye o diya sinyalau en o calendario como buega ta fer efectivo l’alcuerdo dentre CHA y IU ta presentar una candidatura de conchunta ta las eleccions espanyolas d’o 20-N. Ista candidatura habría de sinyar-se por os dos partius con ripresentación parlamentaria d’a cucha aragonesa y completaria o mapa politico d’as eleccions, […]

Contina leyendo …
Pachina 3 of 41234