Portalada » Archivos por categoria » Redoladas (Page 5)
O XV Franjarock se celebra o 4 de chulio en Penyarroya de Tastavins

Iste sabado Penyarroya de Tastavins, en o Matarranya, será o scenario d’a celebración d’a XV edición d’o FranjaRock, un d’os festivals de verano más veterans en a scena mosical aragonesa. L’evento ye organizau por «L’associació de Jóvens de Pena-roja» y tien como lema 15 anys de lluita, música y compromís»

Contina leyendo …
Absueltas as cinco personas detenidas dimpués d’a manifestación en Zaragoza d’emparo a Gamonal

As cinco personas detenidas dimpués d’a concentración d’emparo d’o vico de Burgos de Gamonal que se fació en chinero de 2014 en Zaragoza han quedau absueltas en no poder contrimostrar-se a suya implicación en os altercaus que bi habió dimpués, d’as que estioron acusadas por o Ministerio Fiscal. O Grupo de Dreitos Civils 15M Zaragoza denunció en o suyo momento a «brutal represión policial» que bi habió ixe diya y la «arbitrariedat d’as detencions», que «en bell caso se facioron bien luen d’a on que bi habió incidents», seguntes explican en una nota de prensa.

Contina leyendo …

O Festival de Mosica y Cultura Pirinencas PIR torna estianyo t’Aragüés d’o Puerto, en a suya XVIII edición, a on que mosicos de totz os territorios pirinencos amostrarán as suyas mosicas y a suya anvista d’o mundo. O festival, seguntes recuerda a organización, «naixió ta potenciar a cultura pirinenca, en considerar que os Pirineus tienen una unidat cultural propia que fa que a cultura se interprete como qualcosa que va dillá d’un simple localismo».

Contina leyendo …
Fiesta de l’Hortal Zaragozano

O proximo sabado 6 de chunio, tendrá puesto a Fiesta de l’Hortal Zaragozano, una chornada en a quala se celebra o seiseno aniversario d’o mercau agroecolochico, an que os hortelans d’o municipio y redolada, podrán dar a conoixer os suyos productos a os consumidors en a Plaza de Santo Bruno. A Fiesta contará con o Mercau Agroecolochico que […]

Contina leyendo …

Seguntes o Censo de Población y Viviendas de 2011, a ciudat de Zaragoza, con 7184 zaragozanos fablants d’aragonés, ye o municipio con más aragonesofablants (un 28% de totz os aragoneses que charran iste idioma). Por ixo, un d’os obchectivos que s’ha marcau Zaragoza en Común ye visibilizar ista luenga, y van por o buen camin, ya que dende o suyo escomencipie, Zaragoza en Común, ha visibilizau l’aragonés en os retes socials, mas que mas en Twitter, an que tienen dos cuentas, una en castellan (@zaragozaencomun) y la versión d’sta en aragonés, (@zgzencomun), con más de 1,170 seguidores.

Contina leyendo …
O 43 Festival Internacional de Cine de Uesca ixampla a suya proposa con una versión online

A 43 edición d’o Festival Internacional de Cine de Uesca ye presta ta fer-se o “centro d’atención d’o curtometrache a livel mundial” d’o 13 a o 20 de chunio. A organización d’o certamen altoaragonés ha presentau iste mierques toda a programación que en ista edición contará entre as suyas novedatz con o “Festival Uesca en […]

Contina leyendo …
Zaragoza en Común defiende que “l’augua y a enerchía son dreitos basicos y no mercadería»

«O meyo ambient ye una politica que ha d’estar transversal y que engloba conceptos como augua, aire, birolla… y tot ixo repercute dreitament en a salut y a calidat de vida d’as personas». D’iste modo, o candidato de Zaragoza en Común, Paco Iturbe, encetó a suya explicación en a visita guiada «Os paisaches de Zaragoza refleixaus en l’Ebro», […]

Contina leyendo …
Charrada Uesca: Sostenibilidat d’os ecosistemas d’agricultura de montanya

O modelo d’agricultura ye estando fundament qustionau actualment. Os sistemas intensivos u industrializaus han estau capaces d’aumentar considerablement a productividat agraria, manimenos os impactos ambientals y socials cheneraus han estau enormes. D’atra man, os sistemas de producción «tradicionals», caracterizaus chenericament por o menor uso d’insumos y tecnicas de producción agroecolochicas, son capaces de producir un […]

Contina leyendo …
O chuez imposa fianza de 66 millons d’euros a Victorino Alonso por o caso d’a espelunga de Chaves

O chudgau d’Instrucción numero 3 de Uesca ha notificau un auto d’o chuez de 14 d’abril de 2015 por medio d’o qual, acullindo as alegacions presentadas por Apudepa, desestima o recurso de Victorino Alonso contra a fianza imposada de 66 millons d’euros por o caso d’a espelunga de Chaves. Apudepa alegó contra dito recurso por […]

Contina leyendo …
Uesca quiere un mercau agroecolochico semanal

O pasau viernes 17 d’abril, con motivo d’o dí­a Mundial d’a Luita Labradora, Ecolochistas en Acción presentó a l’Alcaldesa de Uesca, Ana Alós, mas de mil sinyaturas replegadas dica o momento, en o qual se pediba un Mercau Agroecolochico de periodicidat semanal en a ciudat de Uesca.

Contina leyendo …